Reis door je chakra’s

De mens heeft 7 vitale kwaliteiten tot zijn beschikking. Deze worden aangestuurd door 7 levensenergiecentra in het lichaam. Elk centrum kun je zien als de motor en als de harde schijf van een specifieke levensfunctie, die de weg vrijmaakt voor de bijbehorende vitale kwaliteit. Zo is het overlevingsinstinct de motor voor de vitale kwaliteit ‘wilskracht’.

De 7 vitale kwaliteiten zijn de bouwstenen van je functioneren. Elke vitale kwaliteit heeft een fysieke, emotionele en mentale component. In het voorbeeld van wilskracht herken je deze kwaliteit fysiek aan veerkracht, emotioneel aan zekerheid en mentaal aan aanwezigheid. Iemand is volledig present (de zijnskwaliteit) als de wilskracht op de drie niveaus geïntegreerd is. Deze persoon is dan uitgerust met een natuurlijke assertiviteit en heeft de bijbehorende competentie taakgericht tot zijn beschikking.

Het kunnen aanwenden van al je vitale kwaliteiten in doen, voelen en denken geeft levensvrijheid. Je hebt alle kwaliteiten nodig om adequaat op situaties te reageren. De kwaliteiten zijn echter (onbewust of bewust) meer of minder vrij beschikbaar. Het kan ook zijn dan iemand zich bijvoorbeeld sterker fysiek ontwikkeld heeft dan mentaal, of emotioneel. Dat alles zorgt voor ieders unieke kleurencombinatie. Het bewust worden en zelf ervaren daarvan is een weg naar meer innerlijke vrijheid.

Mireille heeft de postdoctorale opleiding: De Psychologie van het Lichaam gevolgd bij Annet van Laar. Zij heeft geleerd om de lichaamstaal als integraal kompas in denken voelen en handelen te verstaan en doeltreffend te gebruiken in haar coaching/begeleiding. Meer vitaliteit, welzijn en balans op fysiek, emotioneel en mentaal niveau is het resultaat, waardoor de coachee/deelnemer competenter kan worden in allerlei situaties.

Investering Een reis door je chakra’s
Duur per sessie 1 1/2 uur
Kosten: 150,- ex btw

Referenties:
Mireille heeft mij geholpen om goed contact te maken met mezelf. Ik vond het prettig om met haar te praten, omdat ik vind dat zij neutraal en objectief is. Ze stelt kritische vragen maar niet op een vervelende manier. Het heeft mij aan het denken gezet. Het is veel meer dan coachen alleen en dat heeft mij enorm geholpen. Mireille kijkt naar hoe je beweegt en let op je ademhaling, en dat werkte bij mij heel goed omdat ik snel de neiging heb om te hyperventileren. – Charlotte

Balanced, knows what she’s doing, can guide you towards personal insights but also knows when to stop and let things go. – Carol

Mireille weet vanuit oprechte betrokkenheid een vertrouwde omgeving te creëren. Door inzet van haar intuïtie, haar aandacht voor het non-verbale, het vermogen verduidelijkende vragen te stellen én passende stiltes te laten vallen, was zij in staat bij te dragen aan rust en overzicht in mijn denken en handelen. – anoniem

Je hebt veel ingang gezet en me weer leren voelen. Dat heeft me een stuk dichter bij mezelf gebracht. Voor het eerst in mijn leven voel ik dat het goed komt, wat er ook gaat komen en dat voelt fijn. – anoniem

 

*Tekst is gedeeltelijk afkomstig uit de Toolbox Het 7-kwaliteitenpalet® ontwikkeld door Annet van Laar, oprichter van de opleiding De Psychologie van het Lichaam en auteur van het boek: Laar, A. van (2012) Van binnen weet je alles, handboek voor lichaamswijsheid. Haarlem: Altamira. Niets uit deze uitgave magworden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook en evenmin in een retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.