Dieptetherapie

Wat zijn therapie sessies?

Bij dieptetherapie gaat het om in contact komen met ons onbewuste, ook wel archetype of oerkracht genoemd. Dit gebeurt door middel van opstellingen, actieve imaginaties, dromen, associaties, visualisaties en luisteren naar wat je lichaamssignalen je te vertellen hebben. Een te grote nadruk op de ratio geeft een onderdrukking van onze creativiteit en ons gevoel. Bewustwording van ons denken voelen en doen brengt ons dichter bij onze ware Zelft, onze authentieke kracht.

Het grootste deel van ons denken, voelen en doen is onbewust (96%). Denk daarbij aan je ademhaling, je bloedsomloop, je organismen en je organen. Je hele lichamelijk systeem werkt op een natuurlijke manier, zonder dat jij er bewust over na hoeft te denken ‘ik moet nu ademhalen’. Ons reptielenbrein zorgt voor onze instincten en het limbisch deel van onze hersenen voor onder andere onze emoties.

De neo-cortex in ons brein is ons bewustzijn. Gedurende ons leven worden we beïnvloed door wat we om ons heen zien, horen, voelen, proeven, wat we om ons heen ervaren, ook wel ‘nurture’ genoemd. Daarnaast hebben we een eigen natuur, biologische aanleg, ‘nature’. Om te worden wie we in werkelijkheid zijn hebben we ons bewustzijn en ons onbewuste te verenigen. Door dieptetherapie maak je contact met je onbewuste om de kracht ervan te ervaren.

C.G.Jung

C. G. Jung heeft een onderscheid gemaakt tussen een persoonlijk en collectief onbewuste. Dit maakt de mens zowel een individu als een collectief wezen. Daarmee wordt meteen het conflict duidelijk wat er in de mens speelt. Hij moet zich zowel aan zijn eigen eisen als aan die van het collectief aanpassen. Dit collectief is buiten hem in de vorm van de familie, het land, de heersende waarden en normen en de wereld waarin hij leeft. Maar het collectief leeft ook in het onbewuste. Het collectief onbewuste is de overgeërfde psychische basisstructuur waar we allemaal uit voortkomen. Ondanks dat mensen individueel veel van elkaar verschillen zijn we voor het grootste deel gelijk.

Jungiaanse begeleiding is een proces dat in potentie al aanwezig is. Dit proces noemt Jung het “individuatieproces”. Het individuatieproces kan het best omschreven worden als het instinct van onze psyche naar eenheid. Deze eenheid is de balans tussen de onbewuste drijfveren en ons bewuste handelen en zijn.

dieptetherapie

Waarom werken met mij?

Op mijn eigen levensweg naar verdieping bleek het gedachtegoed van C.G. Jung onbewust antwoord te geven op mijn vragen. Ik hou ervan kernen te ontdekken en de energie uit de kern te laten vloeien als kracht. Daar zit meteen de contradictie. Een archetype heeft een kern die nooit echt te bereiken is. We kunnen een archetype van verschillende kanten en perspectieven benaderen maar uiteindelijk nooit echt helemaal doorleven. Zo ook onze levensweg; we blijven bewegen, groeien, ontwikkelen en om de kern heen draaien. Zolang we ons goed voelen putten we energie uit deze krachten. Wanneer we ons slecht voelen wil het onbewuste ons iets vertellen. Wanneer we deze gevoelens blijven onderdrukken, zullen ze steeds heftiger terugkomen, totdat ze gezien, gehoord en beleefd worden. Blijven we onderdrukken? Dan kunnen we overspoeld worden en raken we de weg kwijt.

Ik ervaar een diep innerlijk weten, niet altijd, soms weet ik het ook even niet en dat maakt het compleet. Dit is een stukje uit mijn individuatieproces. Het ontdekken van onbewuste motivaties, het beleven en doorvoelen ervan brengt kracht, energie en spirit terug in je leven.

Met welke thema’s en vraagstukken ben ik bekend?

Thema’s zijn slechts onderwerpen die de dieper liggende energie zichtbaar willen maken. Welke gedachtes gaan er in jou om, welke specifieke gebeurtenissen spelen zich af in jouw beleving op dit moment wat jouw aandacht vraagt? Ik heb veel ervaring met onder andere de volgende thema’s:

 • trauma verwerking;
 • gevoel van onzekerheid;
 • verlies van een dierbare;
 • verlies van werk;
 • familie onenigheden;
 • stress;
 • verwerken van miskraam;
 • nazorg bij abortus.

Wat levert de therapie op?

 • Innerlijke kracht;
 • zelfrealisatie;
 • keuzes leren maken vanuit jouzelf zonder je aan te passen;
 • ontspanning;
 • kwalitatief beter leven.

Investering

Euro 95,- per uur

Het aantal therapie sessies is afhankelijk van de individuele ontwikkeling: het kunnen 8 sessies zijn of 20. Psychische energie laat zich niet vastzetten. Je ervaart, ‘weet’ wanneer jouw energie weer stroomt.

Referenties

Het was lastig zelfstandig te ontdekken waar de spanningsklachten en onvrede over mijn werk vandaan kwamen. Mireille heeft mij daar op een hele natuurlijke manier bij geholpen, door het stellen van vragen, heeft ze mij steeds een spiegel voorgehouden. Naast de bewustwording, bracht ze mij ook weer terug bij mijn gevoel, “wat wil en voel ik nu zelf” in plaats van “wat denk ik dat de omgeving van mij verwacht”. Ik durf weer gerichte keuzes te maken en ervaar nu ook dat verandering van richting, veel energie en plezier oplevert.” – M. van der Beek

Mireille heeft doormiddel van oa opstellingsoefeningen zoveel ingang gezet, dat de sessies bij de psycholoog eigenlijk overbodig geworden zijn. De psycholoog probeert de problemen teveel op denkniveau op te lossen, maar daar wrong de schoen niet dat was op voelniveau. Ik ben echt oprecht heel blij dat Mireille op mijn pad is gekomen via mijn werkgever, ik heb zoveel geleerd over mezelf en ook al ben ik er nog niet, ik weet zeker dat ik hier voor de rest van mijn leven plezier van ga hebben!” – Janet

Balanced, knows what she’s doing, can guide you towards personal insights but also knows when to stop and let things go.” – Carol